16 juni 14:00-15:30

hbp.png

Nytt läkemedel ger hopp för njursjuka
- hur vi kan göra livsnödvändiga transplantationer tillgängliga för fler?